ROUTE#05
SUYEONG Oryuk Namcheon
NAME
Mr. Kim
Plate Number
72부 1253

 

NO. TIME PLACE NO. TIME PLACE
1 7:15 Yongho-dong Oryukdo SK view 8 7:57  Kwangan E-pyeonhan APT
2 7:30 Yongho-dong W 9 8:00 Lotte Castle Giant
3 7:33 Yongho-dong Xi 10 8:00 Centum Beach Prugio
4 7:33 Yongho-dong LG Metrocity #220
5 7:42 Namchun-dong Kolon Haneulchae
6 7:46 Jinheung Vila
7 7:48 Kwangan Heights Arrival 08:20 School